Infografik: traditionel vs ny bogudgivelse

Infografik er på mode for tiden.

Jeg har hygget mig lidt med at lave en lille grafik, der skal illustrere forskellen på den ‘gamle’ måde at kvalitetssikre bøger og den nye måde at gøre det på. Grafikken skal, hvor rustne mine tegnekundskaber end er, illustrere, at der er langt flere gatekeepers, når en bog bliver udgivet på et traditionelt forlag, end hvis man vælger at udgive sin bog på den måde, forfattere i stigende grad gør.

For det første vil forfatteren ofte vende ideer og manuskripter med venner, familie og bekendte eller kolleger, inden de henvender sig til forlaget. Her beslutter en redaktør sig for, om det er en god ide. Hun tager forfatterens materiale med til et redaktionsmøde, hvor det bliver besluttet, om bogen skal udgives eller ej. I mange tilfælde skal bogforslaget dog først godkendes af marketing-afdelingen i forhold til dets markedspotentiale. Når bogen udkommer, har boghandlerne en rolle at spille i forhold til, om bogen bliver taget hjem på hylden, og dermed er tilgængelig for kunderne.

Anmeldere spiller en rolle i forhold til en kvalitetsvurdering af bogen, men endnu større rolle spiller venner og bekendte, der gennem “word of mouth” betyder rigtig meget i forhold til, hvor populær en bog bliver. Først nu, efter en kraftig sortering, finder bogen frem til sine læsere.

I det nye scenarie, som fx Apple og Amazon lægger op til, så går forfatteren uden om forlaget, og udgiver direkte. Der er således i de fleste tilfælde ikke nogen redaktør, redaktion, marketingfolk eller anmeldere involveret, før bogen når sin læser. Til gengæld indgår forfatteren ofte i en direkte og løbende dialog med sine venner og forbindelser på webmediets forskellige sociale netværk, netværk der som regel er sammenfaldende med læsernes netværk:

Gatekeepers in traditional publishing vs. new publishing

© 2010 Toke Riis Ebbesen. This picture is part of the Creative commons: Feel free to share if you mention the source and link to this post.

NB: der er naturligvis flere led og aktører involveret i produktionen af en bog, som ikke er medtaget her. Denne infografik handler udelukkende om de, der er involveret i at fremme eller hæmme, om en bog når frem til læserne. Og forfattere der selvpublicerer har selvfølgelig også mulighed for at inddrage flere personer, der udfylder de samme roller, som forlag traditionelt har gjort. Forskellen er bare at de ikke er gatekeepers længere.

Godt eller skidt?

Der er delte meninger om, hvorvidt det er godt eller skidt at der ikke længere “kvalitetsfiltreres” i forlagene. Der udgives over 10000 bøger årligt i Danmark allerede i dag, og med en situation, hvor enhver kan udgive sine erindringer om den gade barndom med hunden i parcelhuskvarteret, ser det for nogen sort ud. Andre ser en ny rennæssance for fx digtekunsten, fordi det nu er muligt at få udgivet alt, også selvom det ikke nødvendigvis er comme il faut i kritikerkredse.

Helt sikkert er det, at der stadig vil være behov for en filtrering, så læserne kan finde rundt i den jungle af bøger der vokser og vokser. Sorteringen må nødvendigvis blive automatiseret og brugerstyret i langt højere grad end i dag.

Forlagsbranchen vs. selvpublicering

Til oplysning for de der mener at det er meget let at producere en bog, så kan man fremover henvise til denne muntre grafik (tryk på billedet for fuld grafik):

Det burde lukke munden på kritikere, der ikke forstår, hvor pengene for de dyre bøger ender: det er faktisk dyrt at lave en trykt bog, fordi der er så mange involverede. Forlagsbranchen i almindelighed tjener deres penge på at trykke mange forskellige bøger, der hver især har lav profit, når man bortser fra nogle få bestsellere.

Omvendt så får hele dette enorme setup mig også til at tænke lidt over, hvor enkelt et selvpublicering-setup til sammenligning kan være.

En forfatter der skriver teksten i et struktureret format behøver stort set kun have sin tekst omkring en grafiker og en god og kritisk korrekturlæser, hvorefter den kan leveres til publicering som ebog, enten på eget website, hos en onlinetjeneste eller hos en print-on-demand tjeneste som Lulu.com, hvor det meste foregår automatisk. Det involverer, udover noget smart software, kun tre menneskers tid.

Kilde: Nate Hofhelder

O’Reilly lancerer ebogs-konverteringstjeneste

O’Reilly er kendt i forlagskredse som et af de allermest innovative forlag, som går forrest i digitaliseringen af bogverdenenen. Nu bruger de deres ekspertise til at tilbyde en onlinetjeneste hvor de med O’Reillys teknologier kan konvertere digitale tekster til 25 (og senere 40) forskellige ebogsplatforme.

O’Reilly er et amerikansk forlag, i modsætning til de fleste andre af de anerkendte amerikanske forlag ikke placeret inden for gåafstand på Manhattan, men i en fjerntbeliggende del af USA – Ohio eller lignende. Det forhindrer dem imidlertid ikke i at være dem der nok er allermest fremme i skoene med ebogs-udvikling. Således har O’Reilly før de fleste andre lanceret onlineudgaver af deres bøger, hvor brugerne kan kommentere på indholdet undervejs i skriveprocessen, tjenesten Bookworm, DRM-fri ebøger og mange andre spændende initiativer. Forlaget tager nu, i følge Publishers Weekly, denne ekspertise og tilbyder en tjeneste hvor de, formedelst en fortjeneste på 25% af salgsprisen, tilbyder alle de andre forlag en mulighed for at lancere ebøger. Med O’Reillys tjeneste er det således muligt at lave iPhone apps, Android apps,  Kindle-bøger og epub-filer i ét samlet hug. Dermed kan konkurrenterne nyde godt af den teknologiske satsning O’Reilly har foretaget, omend det koster dem en ret høj pris.

Man kan således diskutere, om ikke prisen er rigeligt høj, når man medtænker at Apple f.eks. også tager 30% af salgsprisen iPhone-applikationer. Det fremgår heller ikke, hvilket materiale der konverteres fra. Hvilket ‘råmateriale’ har man at arbejde med? Kan man aflevere Word-manuskripter, PDF-filer, InDesign-filer, osv.? Men det er i hvert fald en spændene udvikling der siger noget om, hvilket overskud O’Reilly har opbygget, og om hvor modent ebogsmarkedet efterhånden er, i hvert fald i USA.

Undervisningsmateriale på iPhone

iphone

Endnu  et eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at levere undervisningsmateriale på iPhonen. Firmaet Courseware leverer interaktive ebøger gennem et specialiseret ebogslæserprogram som man installerer på sin computer. Deres ‘bøger’ markedsføres til collegeniveauet i USA, og sælges med ‘udløbsdato’ – man køber adgang for f.eks. 180 dage til brug af en tekstbog, og har ikke længere adgang når semestret er slut. Til gengæld er det billigere end at købe den trykte udgave.

De har nu lavet en iPhone-applikation som gør det muligt at have adgang til ens bøger når man ikke sidder ved skærmen.

iPhone-applikationen er ikke helt så smart som deres ebogsprogram til computeren, fordi man ikke kan skrive egne noter ind som på websitet, men man kan tjekke sit materiale og sine noter on the go.

Smart.

Spillerne på ebogsmarkedet træder frem: del 2

fortsat fra del 1

google-betaNår man ser på det bredere billede af ebogsmarkedet lige nu, så er den sidste større spiller, som endnu ikke er nævnt, Google. Firmaet der lever af at sælge reklamer i forbindelse med deres softwaretjenester har været i vælten med deres forlig omkring indscanning af amerikanske biblioteksbøger til Google Books. Lige så stille er det lykkedes Google at bygge et selvstændigt økosystem for ebøger op: Google Books databasen som er et universelt tilgængelig online bibliotek og integreret med en række andre Google-tjenester; Androidstyresystemet, som gør det muligt for Google at levere på den mobile platform, den kommende mulighed for at brugerne kan købe og downloade bøger direkte fra Google Books, Google Books applikationer til iPhonen, aftale med Sonys eReader om leverance af ebøger, og en række lignende initiativer fra Google side gør at man ikke kan komme uden om dem, når man taler ebøger.

Hvis man endelig ser på økonomien i de forskellige platforme udfra et distributionsperspektiv, så fremstår Apple og Google som de mest attraktive kort for forlagene. Både Google og Scrollmotion til iPhonen tilbyder, at man kan levere råmaterialet til ebøgerne  i PDF-formatet, hvilket gør det let for forlagene at distribuere ebøger uden at ændre deres workflow radikalt. Amazon kræver stadig at man leverer i deres eget format. Det er sådan set let nok, og der findes muligheder for at konvertere, mod betaling naturligvis.

Endelig er Amazon ublu nok til at tage 67% af salgsprisen i gebyr for at distribuere en bog, hvilket efterlader en noget formindsket margen til forlagene. Man kan sige at en ebogs eventuelle overskud på nuværende tidspunkt endnu er rent flødeskum på kagen, da det stadig er de trykte bøger der sælger mest. Omvendt vil den model formodentlig ikke holde i al evighed, jo flere der tager ebogen til sig.

For den samme ydelse tager Google 37% af salgsprisen, og så får man ovenikøbet den fordel som en fremtrædende placering i søgemaskinens resultater kan give. Apple tager endnu mindre, nemlig 30%, men hertil skal lægges den pris, Scrollmotion tager for at konvertere til ebogsformat og distribuere igennem deres applikation.

Ser man på de rå tal, så er Google den potentielt mest interessante ebogsleverandør fremover.