Forsvaret = ikke eliten

forsvaretI dag kom det så endeligt frem at det var Forsvaret selv som fabrikerede og lækkede et Worddokument der indeholdt en maskinoversat arabisk udgave af “Jæger i krig med eliten” til pressen. Sådan fremstilles historien af Forsvarschefen på et pressemøde.

Det skulle angiveligt være forsvarets ny fritstillede chef for Informatikafdelingen og ansvarlig for defensiv cyberkrigsførelse der for at hjælpe Forsvaret i dets sag skulle have fremstillet oversættelsen og siden lækket den til pressen (BT og DR). Denne hjælp skulle så formodentlig have styrket det i forvejen tyndbenede argument om, at bogen skulle skade de danske soldaters sikkerhed, fordi den hurtigt ville cirkulere blandt de danske soldaters fjender i Afghanistan, må man forestille sig.

Sådan gik det imidlertidig ikke, da oplysningerne om afsenderen stod at læse i “dokumentinfo” og i dokumenttitlen “Forsvarskommandoen”. Det alene fremstiller, hvor amatøragtigt det danske forsvars IT-stab opererer.  (Baseret på mine egne erfaringer med (pirat)kopieret materiale som vi har fundet af forlagets materiale, så er det desværre ikke så usædvanligt – man undres nogle gange over, hvor tumpede folk kan være, når de glemmer at fjerne oplysninger, som f.eks. deres navn og emailadresse fra en PDF-fil. ).

Det er med hele denne sag lykkedes Forsvaret at demonstrere, at de selv, bedre end nogen Jægersoldat med litterære ambitioner, er i stand til at skade det danske forsvars sag. For eksempel kan man godt undre sig over, hvilke motiver, Forsvaret egentlig opererer med i denne sag, udover at hemmeligholde operationer på kanten af FN-konventioner. Man kan også spørge sig selv, om man her, ligesom med jægersoldaten, har valgt at ofre en officer for at vinde det store skakspil om mediekontrollen.

Edit: det viser sig at det var forsvarsminister Søren Gades pressechef der lækkede oversættelsen til medierne, ikke den omtalte IT-chef selv.. Ja ja.. Får vi snart en ny minister der kan rydde op i forsvarets kommunikation og adfærd?

Opfølgning 4. oktober 2009: I dag gik Forsvarschefen så af. Der er altså ofret en endnu dyrere officer for at undgå politisk skakmat for Gade.

Det handler om ytringsfriheden

I dag afgjorde fogedretten, at Forlaget Peoples Press har ret til at udgive bogen “Jæger – i kamp med eliten”, på trods af at den afslører såkaldte “statshemmeligheder”. Begrundelsen er, at den allerede er frit tilgængelig på nettet og Dagbladet Politiken.

Forlagsredaktør Jakob Kvist runder egentlig flot sagen af med at konstatere at sagens kerne er informations- og ytringsfriheden:

“Diskussionen om ophavsretten har fyldt alt for meget. Det vigtigste, der er på spil her, er ikke kroner og øre. Det handler om en menig soldats ret til at fortælle om det, han har oplevet. Og befolkningens ret til at læse om det«, siger Jakob Kvist.”

Hvad angår ophavsret, indgår Peoples Press og Politiken formodentlig et forlig der tilgodeser begge parter. Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, hvad det mon er værd, at Politiken tvang domstolen til at tillade trykningen i bogform hos Peoples Press. Vil det give en rabat for den åbenlyse krænkelse af ophavsretten?

Edit: I en opfølgning på Forlæggerforeningen og Forfatterforeningens opfølgning på ideen om at denne sags fokus burde være ophavsret og ikke ytringsfrihed, skriver Jakob Kvist i en kommentar i flg.Politiken 2.10.2009:

“I og med at Politiken hele tiden har signaleret, at der skulle betales for brugen, var det i bund og grund et spørgsmål om kroner og ører. Ophavsret handler i sin substans om betaling til rettighedshaver – hverken mere eller mindre. Når en aftale er indgået, og der ikke på nogen måde har været rejst en sag, er der ikke tale om en krænkelse, hvilket ordlyden i pressemeddelelsen også afspejler.”

Så kan vi vist sige at den del af sagen er lukket.