Adobe beskylder Apple for at misbruge ePub – men gør de det?

[redigeret 30.01.10] Flere udtalelser fra Adobe beskylder kort efter lanceringen Apple for at pålægge alt for stramme restriktioner på ibøger på deres iPad. Selvom Apple har valgt ePub-standarden vil de, ifølge Adobe, lægge kopisikring på, der vil gøre det umuligt at overføre ebøgerne til andre platforme:

“It looks like Apple is continuing to impose restrictions on their devices that limit both content publishers and consumers. Unlike many other ebook readers using the ePub file format, consumers will not be able to access ePub content with Apple’s DRM technology on devices made by other manufacturers.”
Kilde: Adrian Ludwig: Apple’s iPad — a broken link?

Citatet kommer fra et langt indlæg, der udover at nævne ePub også harcellerer over den manglende understøttelse af Flash på iPad-platformen. Adobes Flash understøttes hverken på iPod og iPad-platformene, hvilket adobe længe har brokket sig over.

Adobes kritik er således ikke udtryk for en 100% objektiv tilgang til problematikken, den er et partsindlæg fra en konkurrent. Dertil kommer, at problemstillingen mere kompliceret, end Adobe fremstiller den. Endelig så falder kritikken langt hen ad vejen tilbage på Adobe selv, som jeg skal redegøre for…

For at forstå Adobes indlæg i kontekst, er man nødt til at forstå, hvad ePub er, og hvordan det fungerer.

Epub-formatet – lidt baggrund

ePub-formatet er kort sagt den amerikanske forlagsbranches (samlet i IDPF) forsøg på samle sig om ét fælles digitalt ebogsformat. Navnet er en forkortelse af “Electronic Publication”. Rent teknisk, så er formatet, i modsætning til fx. PDF ikke baseret på traditionelt sidelayout, som til trykte bøger, men på at indholdet kan tilpasse sig den platform, det læses på. Formatet bygger på HTML, hvorfor de fleste vil genkende konceptet, fordi det egentlig svarer til et almindeligt website, med alle dets muligheder for interaktivitet.

Når det er sagt, så er ePub-formatet stærkt kritiseret for at være for begrænset og understøtter kun en mindre del af de mange muligheder, der i dag findes på nettet.

Formatet er især nyttigt som en standard for udveksling af data mellem forlag og distributører og online boghandlere. De ePub-filer der kan downloades gratis eller købes rundt omkring på nettet, og fx. i iBooks-applikationen, ligner således ikke nødvendigvis hinanden, i det ePub-standarden kan være tilpasset på forskellige måder. De mange ebogsplatforme viser den samme ePub-fil med varierende held.

Parallelt hermed tillader formatet, at man tilføjer forskellige typer kopisikring som et ekstra lag på standarden, hvilket kan give den potentielle forvirring, der alluderes i Adobe-indlægget. Disse ekstra lag af kopibeskyttelse er nemlig ikke omfattet af standarden, hvorfor situationen lige nu er, at man hver især laver sin egen type kopibeskyttelse, med det resultat at filerne er umulige at læse på konkurrentens platform. Hvad betyder det så for Apple?

[Læs mere om epub-formatet på wikipedia]

Apples DRM

I forhold iBooks på iPad, ved vi endnu ikke, hvordan det rent faktisk fungerer, så der kan være grund til at klappe hesten lidt endnu. Det der formodes er, at Apple vil kopisikre deres ePub-filer, da det formodentlig har været et krav fra forlagene for at deltage. I det mindste er det en mulighed, forlagene kan fra- eller tilvælge. Denne kopisikring kan have forskellige former.

Apple benytter sig nemlig af to forskellige former for kopisikring. Den ene er den såkaldte Fairplay, som er en kopisikringsmetode der umuliggør afspilning på mere end nogle få computere med iTunes installeret. Denne form for sikring benytter Apple sig af til film og musikvideoer der sælges gennem iTunes Music Store.

Den anden kopisikringsmetode er den, Apple benytter til musik der sælges gennem iTunes. Denne sikring umuliggør ikke deling af musikken, men er en “blød” sikring, hvor brugerens oplysninger er vandmærket ind i filerne, så de kan spores efterfølgende af Apple. På den måde har man frit valg i forhold til, om man vil dele filerne eller ej, og man må så tage konsekvenserne, hvis Apple vælger at forfølge sagen nærmere.

Det er min formodning, at Apple ville foretrække den “bløde” version, fordi den netop vil gøre det muligt for brugerne at flytte filerne over på andre platforme, ligesom det er med musikfiler. Står det til troende, så falder Adobes kritik i hvert fald delvist til jorden, i det Adobe vel – som en stor virksomhed der arbejder tæt sammen med den kreative branche – ikke kan mene at det er ok at fildele ophavsretligt beskyttet materiale? Den generelle problematik omkring ePub-formatet består, men det er næppe Apples problem.

Endelig skal det også fremhæves at iPad-platformen understøtter en række forskellige ebogssystemer og platforme, da brugerne fortsat vil kunne installere Apps som Stanza, Kobo, Wattpad og Kindle der alle tilbyder ebøger til salg på iPadden. De er således ikke bundet til at handle hos Apple, hvis de er utilfredse med kopibeskyttelsen der.

Adobe arbejder selv med DRM til ePub

Det mærkelige ved Adobe-kritikken er, at Adobe selv arbejder sammen om kopisikring af ePub-filer med en konkurrent til iPadden. B&Ns Nook benytter sig således af en variant af ePub med kopisikring som understøttes af Adobes Content Server, der gør det muligt at styre rettigheder og overføre epub-filerne til Nook.

Adobe er således ikke sen til at fremhæve deres egen kopisikring, der som de skriver, er “skræddersyet til forbrugerens behov”, fordi Adobe har indgået aftaler om licensering af teknologien til Sonys eReader, Nook og over 30 andre af de mange ebogslæsere der kommer på markedet i denne tid. Budskabet er åbenbart, at sålænge det er ens egen kopisikring, så er den god nok.

Men hvorfor skulle vi stole mere på Adobes kopisikringsteknologi? Jo, det ville være en fordel, når kopisikringen nu er et faktum, at Adobes standard blev enerådende, fordi det ville sikre en ensartet ebogsoplevelse på tværs af platforme. Men det er netop langt fra sikkert at det skal være sådan, og hvorfor skulle Apple ikke udfordre Adobe med en langt mere fleksibel kopisikring end Adobes Content Server, der ikke just har været fri for kritik?

Det er en ommer Adobe!!

Skriv et svar