Adobe beskylder Apple for at misbruge ePub – men gør de det?

[redigeret 30.01.10] Flere udtalelser fra Adobe beskylder kort efter lanceringen Apple for at pålægge alt for stramme restriktioner på ibøger på deres iPad. Selvom Apple har valgt ePub-standarden vil de, ifølge Adobe, lægge kopisikring på, der vil gøre det umuligt at overføre ebøgerne til andre platforme:

“It looks like Apple is continuing to impose restrictions on their devices that limit both content publishers and consumers. Unlike many other ebook readers using the ePub file format, consumers will not be able to access ePub content with Apple’s DRM technology on devices made by other manufacturers.”
Kilde: Adrian Ludwig: Apple’s iPad — a broken link?

Citatet kommer fra et langt indlæg, der udover at nævne ePub også harcellerer over den manglende understøttelse af Flash på iPad-platformen. Adobes Flash understøttes hverken på iPod og iPad-platformene, hvilket adobe længe har brokket sig over.

Adobes kritik er således ikke udtryk for en 100% objektiv tilgang til problematikken, den er et partsindlæg fra en konkurrent. Dertil kommer, at problemstillingen mere kompliceret, end Adobe fremstiller den. Endelig så falder kritikken langt hen ad vejen tilbage på Adobe selv, som jeg skal redegøre for… gå videre