Derfor er Word dårligt: et kig på koden og to alternativer

I et udmærket indlæg på online-magasinet Slate giver Tom Scocca udtryk for den frustration over programmet Microsoft Word, jeg kender alt for godt selv. Som han skriver:

“A Word file is the story-fax of the early 21st century: cumbersome, inefficient, and a relic of obsolete assumptions about technology. It’s time to give up on Word.”

Word har groft sagt en “mere-er-bedre”-tilgang til funktioner, som gør det helt unødigt overlæssset for den helt almindelige bruger. Programmet kan utroligt meget, og alle muligheder er slået til som standard – det gælder for eksempel ‘spor ændringer’, ‘autokorrektur’, automatisk indrykning af punktopstillinger og såkaldte “smart quotes”. Altsammen funktioner, der nok kan forekomme hjælpsomme for en person, der aldrig har skrevet før, men for en person, der arbejder seriøst med tekst, gør sig alt alt for mange antagelser om, hvordan teksten skal se ud.

Hvad værre er, for de der arbejder professionelt med at lave bøger, gør alle disse funktioner  dokumentets bagvedliggende kode unødigt kompliceret.

Tom Scocca laver således et eksperiment, hvor han ser på koden til et dokument, der ikke indeholder andet end de to ord “The Word”. Her er et kort uddrag:

<w:LsdException Locked=”false” Priority=”22″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”20″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/>
<w:LsdException Locked=”false” Priority=”59″ SemiHidden=”false”
UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/>
<w:LsdException Locked=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Placeholder Text”/>

Sådan fortsætter doumentet med 8 siders kaudervælsk (sic!). Altsammen for at skrive sølle to ord. Eksemplet demonstrerer tydeligt, hvor meget historisk vraggods, Word-formatet rummer.

HTML

Til sammenligning ville et tilsvarende html-dokument for eksempel se således ud:

<html>

<body>

<p>The Word</p>

</body>
</html>

Det er lidt lettere at læse, ikke?

Medgivet, det er meget simpel kode, så hvis det skulle se lidt pænere ud, ville jeg tilføje et stylesheet, dvs. noget kode som definerer typografien i mit dokument. Det kunne se sådan ud:

<html>
<head>

<style type=”text/css”>
p {
font-family: Garamond, Serif;
font-size: 14px
}

p+p {

text-indent: 2em;

}

</style>

</head>
<body>

<p>The Word</p>

</body>
</html>

Omend det kan forekomme som sort tale for den uindviede, så er der faktisk en gennemskuelig logik i ovenstående kode. Den fortæller, at teksten skal bruge en klassisk skrifttype, hvilken størrelse den skal være og at der skal være indryk efter første afsnit. Selv med lidt typografi, fylder det hele en del mindre end 8 tætbeskrevne sider. Og det er let at lære.

Men, vil den opvakte læser sige: Man kan relativt let eksportere en Word-fil ud som html? Jo, det kan man. Men selv sådan en konvertering efterlader stadig en temmelig kluntet fil at arbejde videre med, for Word gør desværre den ‘tjeneste’, at forsøge at bevare så meget formateringsinformation som muligt i den html, der kommer ud af det. Faktisk er det oftest langt det letteste at konvertere dokumentet til ren tekst og formatere dokumentet helt forfra.

En pointe om opmarkering

Og hvis man nu var startet med at skrive i ren tekst, men gerne ville sørge for at der kom noget opmarkering med i sin tekst, så den i sidste ende kom til at se pæn ud? Den gode nyhed er, at der findes faktisk adskillige strukturelle opmarkeringssprog, der forsøger at gøre det betydeligt lettere at formatere tekst, end at sidde og rode med html-kode. De hedder navne som fountain.io, Markdown, MultiMarkdown, Textile, Tetropy og RestructuredText. De har det til fælles, at man skriver i ren tekst, for eksempel i Notepad, hvorefter man eksporterer til det slutformat, man ønsker, det være sig html, pdf eller endda Word.

I Markdown ville teksten se sådan ud inden man trykkede på én knap som ville lave samme html som ovenstående:

The Word

Kan du se pointen?

 


PS: Min pointe i indlægget er at tydeliggøre problemet. Jeg ved egentlig godt, at det for mange mennesker er uoverskueligt at forholde sig til at kode og lære opmarkeringssprog, og at mange tænker visuelt. At skrive i ren tekst gør det heller ikke lettere at overskue eller reorganisere længere tekster. Derfor anbefaler jeg ofte forfattere at finde et program, der er specialiseret til formålet.

Det kan du læse om i næste indlæg: Hvorfor jeg ikke anbefaler Word som forfatterværktøj.

PPS: tak til diverse folk på twitter (@mariebilde, @infonauten, @sorenpsorensen, @hjhansen, @haverholm, @TinaHolmboe, @Bewildergeist m.fl.) for dialog om emnet. Jeg selv hedder @tokeriis på Twitter.

Bogudsalg

I erkendelse af, at min hyldeplads er lille, og som et første skridt mod den nødvendige oprydning, bortgiver jeg nogle af mine bøger. Det er lidt blandet filosofi og kulturteori, bla. perler som Castells “Network society”, Allens “Getting things done”, Goffmans “Frame analysis” og Vance Packards klassiske kulturkritik “The hidden persuaders”. Standen er som hovedregel god, men enkelte af dem er dog vellæst.

Afhentes i Århus, eller sendes mod betaling af 50,– til porto og indpakning.

Donationer i form af kaffe øl eller lignende (jeg har lige droppet kaffen) modtages gerne ved udveksling af bøger.

Skriv en mail på tokeriis (på) gmail  (punktum) com eller pm mig på twitter (tokeriis) eller Facebook.

An Essay On Culture: Symbolic Structure And Social Structure

 

Note om ebogen som materiel kultur

Det er min påstand, at meget af diskussionen mellem de, der tager ebogen helhjertet til sig, og de, der er skeptiske overfor ebogen (fx Jonathan Franzen) ikke skelner mellem bøger som nyttige redskaber for læsning, altså informationsoverførslen, og så bøgerne som de genstande, vi bagefter læsningen har stående på hylderne – det, som er blevet kaldt for bogen som souvenir. Det er imidlertid en nyttig skelnen.

Bogen som souvenir

I sin egenskab af souvenir er bogen gjort til vores egen, og har fået tilført en række affektive egenskaber – vi har knyttet forskellige emotionelle lag ovenpå bogen. Derfor giver det mening for os at gemme den på hylden og mindes den, ligesom man gør med en souvenir eller et feriebillede. Vi minder os selv, og måske andre, om den historie, der følger med den.

For eksempel kan vi tage en af mine yndlingsbøger, Umberto Ecos Foucaults pendul. Den er et godt eksempel, for den minder mig både om den interrailtur, hvor jeg læste den første gang, men også om min læseoplevelse med den. Den minder mig, med sit slidte paperback-omslag og de gulnede, vandskadede sider, om det forhold jeg har til Ecos forfatterskab, der på mange måder er slidt, laset og meget, meget vigtigt for mig. En ny udgave af den samme bog, udgivet i hardback, med papir i ordentlig kvalitet ville være helt ude af stand til at gengive de mentale tilstande ordentligt. Selve informationen, historien der står i bogen, kan der naturligvis ikke ændres ved, men det er sagen uvedkommende, for bogen repræsenterer så meget mere end det.

Begge måder at omgås en bog på er genuine aspekter af det med at have en god bog at gøre, og kan være med til at forstærke hinanden, ligesom det, der leder op til erhvervelsen af bogen, kan give betydning til læsningen af den og hvordan den opfattes som souvenir.

Det der leder op, til kan være reklame, men det kan også være venners omtale eller andre former for forberedelse på, hvordan bogen læses. Det kan man kalde projektiv betydningsdannelse. Bogen kan også recirkuleres, hvilket typisk sker, hvis man låner eller giver den til venner, eller hvis den fortsætter sit liv hos en brugtbogsforhandler eller finere, hos en antikvar eller kommer på kunstauktion. Så er den ikke længere vores egen. Det at en person har ejet den, kan dog give den værdi. For eksempel er bogmærker, ex libris-stempler, forfatter-autografer og kommentarer i margen altsammen ting, der kan være med til at tilføre bogen noget mere. Det er med til at skabe betydning ved at give bogen en historie – en slags tingenes biografi.

Alt i alt, så er bøger altså ikke blot fysiske objekter, men også led i en proces, hvor der tilføres og udæskes betydning for brugeren af bogen. I et simpelt tidsligt forløb ser det sådan ud:

Projektion –> læsning/brug –> souvenir/tilegnelse (–> recirkulation)

Disclaimer: Ligesom med alle den slags diagrammer, så slører dette skema virkeligheden, i det der sagtens kan ske projektion, læsning og tilegnelse af en bog på én og samme tid. Pointen er, at der er tale om tre analytisk forskellige omgange med det samme objekt. Og at denne omgang ofte har en tidslig rækkefølge, der er nyttig for os, når vi konstruerer en historie om den bog, vi har i vores besiddelse.

Ebogens Problem: den er en dårlig souvenir

Problemet består, som også James Bridle gør opmærksom på, i at ebøgerne, som vi har kendt dem indtil nu, i virkeligheden kun udfylder ét aspekt, nemlig at være et nyttigt læseredskab, en funktionel størrelse. Ebøger egner sig ikke som souvenir, og er måske ikke engang er optimale til den rene læsning. I hvert fald er det stadig omstridt, hvorvidt de er bedre eller mere effektive at læse i end papirbøger eller ej.

Ebogen er, isoleret betragtet, lige nu mest en pseudo-dagbog: et redskab til viden, erindring og dialog med sig selv. Den er meget dårlig at bruge som souvenir, fordi vi simpelthen har brug for at objektificere, altså at have noget konkret og tydeligt, vi kan se og interagere med. Ebogen er lige nu primært et datapunkt i den suppe af information, vi muligvis godt ved gemmer sig på harddisken eller i vores iPad, men som vi intet kropsligt forhold har til. På samme måde som en dagbog, er den gemt af vejen, noget vi har et ganske vist fortroligt forhold til, men som er privat og hemmeligt. En souvenir står fremme og minder os i hverdagen om vores historie og dermed på et dybere plan om vores identitet på en måde, som en dagbog kun gør prikvis.

Social læsning

Det er så her det hotte begreb social læsning kommer ind i billedet. Social læsning vil oftest sige, at teknologien på forskellig måde muliggør den del af souvenir-aspektet af læsning, der angår andre mennesker end en selv.

Inden for det sidste halve eller hele år er der således skudt en række websites frem, som lægger meget vægt på at gøre det let at læse bøger sammen med andre mennesker og på forskellig vis udveksle sine oplevelser med andre. Minbogdinbog.dk, Goodreads, Readmill og Amazons online-notefunktion til Kindle og brugeranmeldelserne på deres website.

En anden måde at gøre læsningen social på, er Small Demons, der indekserer bøger og knytter indholdet sammen med produktuniverser. Når en person drikker en flaske whiskey i en roman kan man for eksempel vælge at udforske universet af whiskey-mærker, eller man kan sammenligne biler på tværs af bøger. Det er ret fascinerende og tilfører virkelig noget genuint, fordi det synliggør, at bøger ikke bare er fritsvævende informationsbeholdere, men altid dele af mentale produktuniverser af betydning.

Det er altsammen meget godt, og bliver helt sikkert en essentiel del af det at læse ebøger fremover. Men det tilfredsstiller stadig ikke den personlige tilfredsstillelse ved at eje en fysisk souvenir. Så her er noget at arbejde på. Hvordan gør man en ebog til en souvenir?

Nød du dette indlæg, vil du sikkert også læse