ebogsprissætning: hvad er en fair pris?

Søren Storm Hansen skriver i dag et indlæg, “hvad skal e-bøger koste?“, hvor han argumenterer for, at bogbranchen prissætter ebøger helt forkert. De tager ifølge ham udgangspunkt i prisen på trykte bøger. Gyldendal prissætter fx ebøger til 80% af prisen på den trykte bog. “Men det er næppe den rigtige model. Måske skal prisen på e-bøger være langt mere fleksibel og stige og falde i takt med efterspørgslen”, skriver han. Samtidig ser han frem til at nye aktører som Apple og Google vil ændre på dette, fordi de ikke er bundet i forlagsbranchen.

Jeg har al mulig grund til at være sympatisk med synspunktet, for hvem vil ikke gerne have billigere bøger? Jeg er straks mere pessimistisk i forhold til, hvor realistisk det er. For det første, fordi det i dag er forlagene der stadig sidder på prissætningen. For det andet, fordi det globalt set ser ud til at tingene ikke sker, som Søren ønsker det.

Hverken Apple eller Google har nemlig endnu vist villighed til at eksperimentere med priserne: De har i vidt omfang tilpasset sig forlagenes ønsker til forretningsmodel. Den forretningsmodel, forlagene har ønsket, giver forlagene 100% magt til at prissætte. Amazon er nærmest blevet tvunget til det samme, fordi de 5 store globale forlag har truet med at forlade Amazons boghandel. Altså ingen revolution med priserne i denne omgang. Det vil efter min mening kræve, at forlagene genopfinder sig selv radikalt, eller erstattes med helt nye spillere (som fx Myll.dk), der er villige til at eksperimentere, som det anføres her i artiklen. Men det sker altså ikke i denne omgang.

Koster det ikke noget at lave en ebog?

I en kommentar til indlægget, anfører Kims Bach, at ebøger skal koste det samme som i dag, men at 100% skal gå til forfatteren, fordi det ikke koster noget at lave en ebog.

Det håber jeg var ment i sjov eller ukendskab til forholdene. Det er således korrekt, at det koster intet eller meget lidt at lave et manuskript til en trykt bog, ligesom det kan gøres stort set gratis at lave selve ebogen, hvis man starter rigtigt og har de tekniske forudsætninger for at lave en korrekt formateret ebog. Men det koster altså stadig noget at få kvalitetssikret en bog, så den har en standard, så folk gider at læse den. Forlagenes udgifter til tryk og layout/opsætning udgør en minimal del af bogens samlede omkostninger, mens udgifter til redaktion, korrektur, illustrationer, omslag, markedsføring, it, osv. er omkostningstunge, fordi de kræver mange timers arbejde. 80% af de nuværende trykte priser er derfor ikke helt ved siden af.

Jeg er lidt ked af at måtte fremstå som repræsentant for en mavesur forlagsbranche i defensiven. Det er klart at for de nichemarkeder, hvor forfattere er i stand til at selvpublicere og markedsføre deres bøger selv, vil der være et større overskud til forfatterne, fordi forlagene som mellemled er skåret væk, men det er en myte, at prissætningen er så skæv. Noget helt andet er at forlagene i stigende grad kan blive tvunget til at leve af mange andre ting end blot at sælge bøger, men de vil helt sikkert kæmpe længe i mod dette, fordi det er langt uden for deres kernekompetence at merchandise og markedsføre direkte til kunderne – det har forlagene traditionelt overladt til boghandlerne.

4 thoughts on “ebogsprissætning: hvad er en fair pris?

  1. Hej Kim
    Jeg regner da med at du ikke sælger den tid du bruger på dit arbejde gratis – hvis ikke, er du velkommen til at arbejde for mig 😉
    Spøg til side, så er udgifterne meget varierende, men det er ikke pointen. Måske koster det ca. 1/3 at formatere og distribuere en ebog i forhold til at trykke den, men som jeg har forsøgt at argumentere for, så er det kun 1/3 af en meget lille del af de samlede omkostninger. Forlagenes reelle besparelse på at outputte til ePub i forhold til at trykke bogen er måske 3% samlet. Faktisk er en ebog, der koster 80% af den trykte bog utrolig aggresivt prissat.

  2. Jeg er helt enig i, at forlagene vil holde fast i forretningsmodellen, så længe som muligt, og det tror jeg er et problem. De bør begynde at eksperimentere på nicheområder, hvor risikoen ikke er så stor. Eventuelt oprette særlige datterforlag til formålet for ikke at forvirre.

    Og jeg argumenterer ikke for, at bøger skal være billigere – omend jeg gerne så det – men for at de skal prissættes anderledes. Nogle kan måske være langt dyrere.

Skriv et svar