Bedre ebøger = brugernes bøger

Bookoven skrev et tankevækkende indlæg på Twitter den anden dag:

“The real promise of “enhanced” ebooks is not what publishers do to enhance them, but what they do to let others enhance them.”

Det citat er utroligt velvalgt, fordi det på mange måder peger på en basal fejl i den måde forlagene rundt omkring i verden tænker på ebøger lige nu. Enten laver man “flade” ebøger, der er rene kopier af den trykte udgave, eller man laver såkaldt “enhanced ebooks” eller forbedrede ebøger. Jeg vil forsøge at beskrive forskellen på dem, og hvorfor der er brug for at vi tænker på hvordan vi laver forbedrede ebøger, samtidig med at vi fastholder at bøger er “bøger “og ikke “multimedieprogrammer” i traditionel forstand. Endelig giver jeg et bud på, hvordan man kan skrue en bedre ebog sammen.

Flade ebøger

Når det drejer sig om den “flade” ebogsform, så er de i bedste fald tilfredse med at lægge deres ebøger online i en form, der i udtryksmæssigt i bedste fald svarer nogenlunde til den trykte udgave, og i værste fald i en form, hvor traditionelle hensyn til typografi og læsevenlighed er underprioritetet. Uden at pege fingre af bestemte forlag, kan vi godt sige at den type ebøger lige nu er den mest udbredte, sikkert fordi der er en slags guldgraverstemning, hvor man satser på at få et eller andet ud, som læserne kan købe. Det er bestemt prisværdigt, især i en situation som den danske, hvor der er latterligt få ebøger udgivet på det danske modersmål. Det er bare et vældigt tilbageskridt for forlagenes troværdighed, fordi man jo traditionelt har slået sig op som kvalitetsstempler for god kvalitet. Så meget for argumentet om, at selvpublicering aldrig kan have den troværdighed, som noget et forlag udgiver!

Forbedrede ebøger

Når det drejer sig om de forbedrede ebogsudgaver, så har forlagene typisk brugt mange ressourcer på at tilføre video, interaktive opgaver, lydklip, hyperlinks, anmeldelser og mange andre finurlige elementer. Det er velment, og er klart noget der tiltrækker hype, og dermed også nye læsere.  Et rigtig godt eksempel er Nick Caves Bunny Monroe, en iPhone app der virkelig udnytter de muligheder, som findes.

Også Alice in Wonderland bryder grænser ved at udnytte iPaddens bevægelsessensorer på innovativ vis.

Problemet er, at forlagene i langt de fleste tilfælde ingen kompetencer har til at lave den form for materiale. Resultatet er at man

  1. enten overlader arbejdet til nogen uden for huset, der kan lave multimedieelementer, dvs. at man hyrer et eksternt bureau til at udføre arbejdet.
  2. eller man forsøger at gøre det selv, ved at ansætte nye former for medarbejdere, efteruddanne eksisterende redaktører, osv. Med heraf følgende problemer med integration i den eksisterende organisation.

Begge alternativer har det problem, at fordi man bryder med den klassiske pakke af kompetencer, forlag traditionelt har haft, så koster det uforholdsmæssigt mange penge at lave forbedrede ebøger. Det er blandt andet derfor at forlagenes tidligere forsøg med at lave multimedieindhold stort set alle har vist sig at være bekostelige forsøg, interessante og grænseoverskridende ja, men håbløst urentable fra et kommercielt synspunkt. Eller de er lancerede som fx iPhone-applikationer, der har mere at gøre med computerspil, end med bogoplevelser.  Og det samme gør sig helt sikkert gældende for langt de fleste forbedrede ebøger.

Spørgsmålet er, om forlagene ikke burde overlade multimedieindholdet til andre med forstand på den slags, og så tænke alternativt i forhold til, hvordan de kan bygge videre på den basale kompetence, de sammen med læserne har opbygget gennem århundreder.

Brugernes ebøger

Her er Bookovens forslag om at inddrage brugerne langt mere aktivt i at forhold til at ‘forbedre’ ebøger lige pludselig interessant.

For det første må det forekomme attraktivt, at man som bruger har mulighed for at personliggøre det man læser. Ikke at man skal til at opløse forfatterrollen eller andre eksotiske postmoderne ting, men at man fx har mulighed for at skrive noter til sig selv om det man læser.

For det andet, så er ebogen i dagens netbaserede virkelighed underligt isoleret tænkt. Vi har altid delt vores læseoplevelser med andre, enten ved at låne bøgerne ud til venner, ved at skrive og læse anmeldelser, ved at snakke om dem over middagsbordet. Eller ved at bruge dem i undervisningssammenhænge. Læsning er en social aktivitet. Men dette forekommer yderst sjældent, både i den måde ebøgerne er lavet, og i de ebogslæserprogrammer, fx iBooks eller Kindle, læserne forventes at benytte til at læse dem.

Eksempelvis markedsfører Random House sine Book and Beyond-bøger markedsføres som “enhanced”. Bogen “Friends Like These” af Danny Wallace, rummer som eksempel en videointroduktion, en 17 minutters oplæsning fra bogen læst op af forfatteren selv og en lydquiz med hans venner. Som udgangspunkt fint ekstra materiale, der helt sikker fra forlagets side har krævet en ekstra investering, hvorfor den forbedrede version prissættes højere end den trykte. Men for det første er der primært tale om markedsføringsmateriale. For det andet så ledsages beskrivelsen med at det kræver det meget lidt sociale Adobe Digital Editions-program for at læse bogen, at den ikke virker på Sonys eReader og endeligt at den kun kan downloades fra England. Altså alt andet end en åben platform, der giver læseren nogen indflydelse eller muligheder for at dele sin læseoplevelse.

Muligheden for at understøtte eksisterende social læsning og udvide den i nye, uventede retninger forekommer som et enormt uudnyttet potentiale.

Ideer til inspiration

Det er heldigvis ikke sådan, at der ikke allerede findes gode ideer til måder, hvorpå man kan forbedre bogen digitalt, uden at den er alt for dyr at producere for forlagene, uden at man basalt ændrer et ret velkendt koncept for, hvad en bog er, samtidig med at der tilføres reel ny værdi til læserne. Der findes en del bud derude, som man kan stykke sammen til skelettet af en fremtidig forbedret digital bog. Her er nogle af dem, frit fra leveren:

  • Se, hvad der er vigtigt i teksten. Amazons Kindle-software gør det muligt at se de passager i en ebog, andre har understreget vha. det indbyggede highlight-værktøj. Hvorfor ikke udvide det ved at gøre softwaren endnu mere avanceret ved at fremhæve mest læste passager, og vigtigste søgeord, fx i fagbøger?
  • Noter. Kindlen og iBogen har notefunktioner. Hvad med at tilføre en funktion, så man kan dele sine notater med sine venner. Ligesom det efterhånden er standard på alle websites i dag? Eller ligefrem gøre andres kommentarer synlige inde i bogen, hvis man altså har lyst til at se dem. Derudover bør noter i lærebøger integrere med online studieredskaber som fx. Zotero.
  • Relevante opslagsværker. iPaddens indbyggede ordbog er fin, ligesom fx. B&N’s eReader app slår op i Wikipedia. Hvorfor ikke give brugeren valget mellem flere opslagsværker, man kan slå op i  – der findes efterhånden en del fagspecifikke databaser og opslagsværker, online.
  • Links til anmeldelser og omtaler, brugerkritik, osv. der hentes automatisk ind i bogen vha. RSS eller lignende, velkendte webteknologier.
  • Skriv med. Her mener jeg ikke at det læserne skal kunne omskrive bogen, men at den digitale bog har en funktion, så læserne til fag- og lærebøger til hvert kapitel eller afsnit kan foreslå forbedringer eller rettelser, som kommer med i næste udgave af bogen.
  • Den levende bog. I forlængelse heraf, så bør en forbedret fagbog løbende opdateres, så den inddrager nyeste viden inden for sit område.

Det var, hvad jeg kunne finde på. Alt sammen findes derude i en eller anden form allerede, omend ikke i én pakke. Hvis du har flere gode ideer, så læg en kommentar.

Skriv et svar