Nyt Google Books-forlig

SÅ lykkedes det endelig for Google og de øvrige involverede parter (amerikanske forfatter- og forlæggerforeninger) at nå til et revideret forlig i sagen om Googles brug af 10 millioner indscannede værker – hvilket må betragtes som positivt i sig selv, efter den megen kritik og dommerpålæg, der har været. Forliget, der nu fylder diskrete 165 sider, indeholder to hovedelementer i forhold til originalen (og en række mindre):

  1. Danske forfattere (og andre uden for USA, Storbrittanien og Canada) kan ånde lettet op – forliget omfatter ikke længere deres ophavsret.
  2. Det copyright-register, der er en del af aftalen, er fremdeles uafhængigt af Google  – selvom det fortsat er Google der financierer gildet.

Alt i alt er det min opfattelse, at Googles mission om at gøre alverdens information tilgængelige for menneskeheden, nu er et skridt nærmere. Forliget er formodentlig stadig ikke perfekt, og på nogle måder er det egentlig ærgerligt, at det ikke omfatter det danske bogmarked. Der mangler stadig en egentlig tidssvarende revision af ophavsretloven der forener forfattere og forlags rettigheder med forbrugernes reelle brug af digitale medier til mix, remix, annotering, genbrug, osv. af indhold på nettet.

One thought on “Nyt Google Books-forlig

Skriv et svar