Ereolen og det 20. århundredes logik

I et skarpt blogindlæg i dag, på Politiken og hans egen blog, gør Jon Lund sig klog på forholdene i forlagsbranchen – og opfordrer til at forlagene helhjertet går med på en fortsættelse af bibliotekernes gratis ebogsservice, eReolen. Det gør han i indlægget “Derfor burde forlagene omfavne eReolen“. Han peger på de lærepenge, musikbranchen har betalt gennem årene, og på den succes, musikselskaberne fornylig har oplevet med de mange streamede musiktjenester – Spotify, Wimp, osv.

Jeg er overvejende enig i Jon Lunds kritik.

Men vil også gerne nuancere den lidt ved at sætte forlagenes mulige motiver lidt i perspektiv, samt komme med et forslag til, hvordan ereolen kan komme videre på en måde, der modsvarer den digitale økonomis udfordringer.

Forlagenes vinkel

Det er nemlig svært for forlagene at vinke farvel til, hvad de ser som en gylden mulighed for at sige farvel til branchens mellemhandlere, der traditionelt har grabset op til halvdelen af fortjenesten til sig. Således har supermarkederne herhjemme efter bogliberaliseringen kun kunnet sælge bøger med voldsomt lave priser, fordi de har kunnet forhandle enorme mængderabatter hjem. Og de traditionelle boghandlere har man også skullet give 25-40% i rabat for den gode tjeneste at sætte forlagets bøger på hylderne, således at der blev solgt bøger. Det forekommer derfor indlysende fra forlagenes side, at kunne de sælge direkte til kunderne, så kunne de, selv med en væsentlig prisreduktion, stadig tjene en god sum penge, samtidig med at de fik adgang til direkte salgsstatistikker, noget der ville gøre det endnu lettere at målrette produktionen af bøgerne efter kundernes ønsker og behov.

Med en tjeneste udbudt af en mellemhandler, det vil sige bibliotekerne i dette tilfælde, mister forlagene et vigtigt instrument i markedsdannelsen, nemlig den frie prissættelse af deres varer – på ereolen koster det det samme, nemlig gratis, at sælge en bestseller, som det koster at sælge en ukendt forfatter. Og det forekommer klart, at en abonnementstjeneste, der skulle fungere som et alternativ til en statsstøttet gratis platform, måtte have nogle rigtigt gode argumenter for at hamle op med dette. Derfor kan eReolen ikke fortsætte i al evighed i den form, den har nu.

Jeg holder af eReolen, og mener faktisk, at den er en nødvendighed i et lille kulturområde som det danske, hvor bogbranchen er meget afhængig af en vis statsstøtte, og hvor vi har en stolt folkeoplysningstradition formidlet gennem bibliotekerne.

En forslag til en løsning

Mit forslag til en løsning er derfor meget enkel. For det første skal det på ereolen stadig være gratis at låne bøger for danske borgere. Det der skal ændres, er den måde, bibliotekerne afregner med forlagene. Det skal simpelthen være således, at en stigende efterspørgsel udløser en højere pris og ikke en lavere pris, som det gør i den nuværende ordning. Dette vil simulere en velfungerende markedsmekanisme, hvor en højere efterspørgsel giver mulighed for at udbyderen af varen betaler en højere pris, mens en lavere efterspørgsel medfører en lavere pris.

Så vidt jeg kan vurdere, så har alle forslag, der har været luftet i offentligheden, været baseret på den modsatte ide, nemlig at man ved på forskellig vis at mindske udbuddet skaber en mere realistisk pris. For eksempel ved en øvre grænse for udlån af bestsellere. Der er bare det problem med det, at i den digitale verden giver det ingen mening at begrænse udbuddet af en vare. Alternativet er blot, at man enten sender brugerne, læserne, eller hvad man skal kalde det, hen på illegale alternativer, såsom diverse fildelingstjenester, eller som nu, ikke giver forlagene noget særligt motiv for at digitalisere varerne (jeg tænker her på det enorme bagkatalog der aldrig bliver sat på digital form, som det ser ud lige nu). Med streamingtjenester gør man, som Jon Lund fremhæver, netop det modsatte: man stiller indholdet til rådighed, gør det let og bekvemt og sætter en pris, der svarer til markedets efterspørgsel.

Det 20. århundredes logik virker ikke digitalt

Jeg er klar over, at dette forslag vil kunne opfattes som sært eller urealistisk. Det modstrider nemlig alle de erfaringer, bogbranchen har gjort sig i løbet af det 20. århundrede, hvor stigende udbud har ført til faldende priser, fordi man har kunnet lave masseoplag og trykke i billige paperback-versioner. Men det er en logik, der hører til den analoge teknologi, hvor der var økonomi i at skalere. For den digitale økonomi gælder det modsatte stort set. Det koster stort set det samme at lave én ebog, som det koster at lave 100.000.  Der er naturligvis en transaktionsomkostning, men denne er stort set den samme pr. fil og kun svagt dalende, når de først initielle investeringer i infrastruktur er foretaget. Det er på tide, at bogbranchen tilpasser sin økonomiske tænkning efter dette, hvis den vil leve af at lave bøger fremover.

Alternativet er ikke, at den nuværende papirbaserede økonomi fortsætter som hidtil, men at forfattere i stigende grad går udenom de etablerede forlag og går direkte til internationale udbydere. Amazon og Apple vil hellere end gerne hjælpe med at udgive bøger, som på den måde forsvinder ind i deres mere eller mindre lukkede økosystemer for bøger.

Så lad mig gentage. En stigende omkostning per download af ebøger på ereolen vil give en sundere markedsmekanisme. Det vil samtidig også motivere bibliotekerne til at fremelske de mange små udgivelser, frem for, som tendensen har været de sidste mange år, et stadigt stigende fokus på bestsellerne, med 14-dages lån, “mest læste”-lister, og så videre. Det vil på længere sigt skabe en mere pluralistisk udgivelsestendens, hvor det i højere grad vil være muligt for forlagene at udgive kvalitetslitteratur og ikke kun løbe efter tilfældige modegriller. Det vil gøre det sjovere at være bibliotekar, fordi det igen vil komme til at handle om at formidle den gode litteratur til lånerne. Og det vil gøre det mere realistisk, at en dansk bogbranche eksisterer om 10 år.

Jeg siger ikke, at det er let eller enkelt, eller måske ligefrem ønskværdigt. Men det er realistisk, fordi det forholder sig til de aktuelle problemer, forlag og biblioteker står overfor.

Ebogen og det digitale bibliotek

automatEbogssalget stiger for tiden eksplosivt i USA. I løbet af de næste to år vil salget af ebøger udgøre 25% af det samlede salg for en bog, hvis kurverne fortsætter med samme tempo – det vil formodentlig gå endnu hurtigere, når ebogslæserne for alvor får momentum. Herhjemme er det så som så med den eksplosive stigning, men Gyldendal har da erklæret at de vil sælge 800 titler som ebøger i 2009. Det vil formodentlig komme til lille Danmark med tiden, også selvom om bogelskere (herunder jeg selv) fastholder at bogen vil blive ved med at eksistere. Jeg vil med dette dette indlæg fokusere på en fremtid hvor vi alle læser ebøger som standard, og hvor bibliotekerne derfor for alvor bliver digitale. I den forbindelse er opstår der efter min mening 3 kritiske områder som biblioteker og forlag skal tage stilling til.

Modellen for indkøb og udlån af ebøger.

For det første vil bibliotekerne og forlagene få nogle omkostningsproblemer. Hvis bibliotekerne skal operere med en model, hvor de skal købe lige så mange ebøger som de låner ud af gangen, så vil de spare en del penge, fordi de med trykte bøger jo er nødt til at købe erstatningseksemplarer, når bøgerne slides op af de flittige læsere. Lige nu er der en veletableret samarbejde mellem ebib.dk og ebog.dk om udlån, men den økonomiske aftale er ikke offentligt tilgængelig, og skal formodentlig alligevel laves om i en situation hvor det er ebogen der pludselig dominerer.

Den sociale slagside

En anden problematik er den sociale slagside som ebogen må forudses at have når vi taler bibliotekslån. Ebogslæsning forudsætter at man enten har en ebogslæser (en Kindle, en Sony eReader, en iPhone) eller kan holde ud at læse sine bøger på en computer. De der ikke har adgang til sådan noget, eller som ikke kan læse lange bøger på en skærm, de vil komme i klemme i en fremtid hvor ebøgerne hersker. Skal bibliotekerne i stor stil udlåne ebogslæsere til lånerne? Eller skal de insistere på trykte bøger, selvom de også selv ville kunne spare på lager og magasinomkostninger ved at gå rent efter elektroniske bøger. Eller skal man kunne udprinte sine ebøger med f.eks. en Espresso print-on-demand maskine?

Bibliotekerne og piratproblematikken

I dag går man ned på biblioteket for at låne en bog og tilbage for at aflevere den. Når det drejer sig om ebøger går man hen på et website for at købe en ebog, f.eks. systime.dk eller g.dk, men hen på et andet website hvor man kan hente den gratis- nemlig bibliotekernes. Det er ikke særlig svært for forlagenes kunder at bemærke denne forskel. I en tid hvor forlag worldwide jagter piratkopister og insisterer på at bibeholde drakoniske kopibeskyttelsesforanstaltninger, hvordan vil man så egentlig løse dette paradoks?

Hvad mener i bibliotekarer derude – er det de rigtige problematikker at fokusere på. Har jeg overset vigtigere problematikker?