Mit digitale skriveworkflow

Som universitetsansat forsker er en af mine primære opgaver at bedrive forskning og dermed at skrive artikler, papers, konferenceoplæg og anden tekst (den anden er undervisning, selvom møder, vejledning, udviklingsprojekter, mm. de facto tager meget tid). I dette indlæg vil jeg, til inspiration, give dig indsigt i, hvilke værktøjer, jeg typisk arbejder med, og hvordan jeg bruger dem.

Min computer

Jeg arbejder på en MacBook Pro 13″ – det er for mig den perfekte kombination af holdbarhed, bærbarhed og en god skærm og keyboard og pegeplade. Samtidig er jeg efterhånden så meget superbruger på Mac, at jeg altid føler mig decideret stækket, når jeg i ny og næ må arbejde på Windows/Linux-maskiner. Dermed ikke sagt, at det er en one-size-fits-all, men jeg er altså Mac-bruger. Skulle det blive nødvendigt, så findes næsten alle de programmer, jeg bruger, dog også til Windows.

Mit skrive-workflow til artikler

Research, noter, mm.

Jeg bruger Evernote/Alternote til stort set  alt mit daglige arbejde. Alternote er en klient til note-programmet Evernote. Den kan stort set det samme, men har et langt bedre interface end Endnote.

Jeg har som regel oprettet en notesbog i Alternote, hvor jeg samler materiale, billeder, noter og andet, som jeg finder undervejs i processen.

Jeg befinder mig i research- og skriveprocessen rigtig meget på nettet – blandt andet fordi jeg er storforbruger af sociale medier, også i professionelt øjemed. Men jeg finder også litteratur på Google Scholar, WorldCat, Syddansk Universitets Summon, Bibliotek.dk og andre steder på nettet. Safari er en hurtig browser, som kan udvides med funktioner gennem forskellige udvidelser, og med den kan jeg let synkronisere med Safari på iPhone. Hver gang jeg finder en artikel på nettet, jeg vil gemme, så bruger jeg Evernotes Web Clipper til at gemme en kopi af den, som jeg kan tilgå i Alternote. Jeg gemmer også billeder og andet relateret til specifikke projekter i Evernote, selvom jeg normalt også holder styr på den slags i mapper.

Skriveprocessen

Jeg skriver de første udkast til en artikel i Alternote. Her er min tekst en note blandt andre i notesbogen, der hører til det aktuelle skriveprojekt.

Jeg holder styr på mine litteraturhenvisninger vha. programmet Zotero. Når jeg skal bruge en henvisning, finder jeg den i Zotero (hvis den ikke er i Zotero, er den som regel i Google Scholar eller WorldCat, hvorfra jeg med det samme kan importere den direkte til Zotero vha. Zoteros Safari-plugin), og copypaster den ind i dokumentet, formateret som “Scannable cite” (I Zotero > Indstillinger > Eksport > Standardformat for output). Jeg kunne også bruge alternativer til Zotero, for eksempel Mendeley eller Endnote, men Zotero er gratis, ret hurtigt og har er godt supportforum, hvis man løber ind i problemer.

Når jeg er i tvivl om ord, eller mangler variation, bruger jeg fx programmet Ordbogen.com (typisk dansk-engelsk) eller Nisus Thesaurus (engelsk-engelsk).

Færdigskrivning

Når jeg mener at være færdig med første udkast, copypaster jeg derefter al teksten ind i tekstbehandlingsprogrammet Libreoffice. Her scanner derefter dokumentet vha. Zoteros RTF/ODF-plugin. Det finder alle kildehenvisninger, formaterer dem i det ønskede format (fx APA eller Harvard) og opretter en litteraturliste.

Når det er gjort, redigerer jeg artiklen færdig. Teksten bliver gennemskrevet, afsnit måske rykket rundt, overskrifter og tekst bliver opmarkeret vha. standardtypografier, hvis de ikke allerede er det. Hvis jeg evt. finder nogle flere litteraturhenvisninger, indsætter jeg dem vha. Zoteros LibreOffice-plugin, som også automatisk opdaterer litteraturlisten. Jeg skifter evt. litteraturhenvisningsformat, hvis jeg vælger at sende til et andet tidsskrift med andre krav, og det er også et tryk på en knap.

Finpudsning

Når teksten er skrevet, er det tid til at finpudse. Keywords, abstract, billeder, m.m. bliver indsat og billedtekster, og tabeller bliver korrekt formateret i forhold til tidsskrifts-kravene.

Når jeg mener at være helt færdig, bruger jeg programmet ProwritingAid til at tjekke for grammatiske fejl, sprogstil, synonymer, diktion, sprogtone, mm. Det erstatter ikke at man selv læser dokumentet igennem – der skal stadig læses slutkorrektur på det af et menneske – men det er alligevel et genialt program, der fanger mange dumme fejl, sprogblomster og decideret dårligt sprog, jeg sagtens selv kan overse. Ikke mindst, må jeg tilstå, at det er bedre til engelsk kommatering, end jeg er. Det er en guldgrube af hjælp, og jeg har investeret i et livstidsabonnement (der findes en gratis web-version til mindre tekster).

Endelig eksporterer jeg det færdige dokument til det format, tidsskriftet ønsker, typisk Word (docx), så jeg kan sende det til review.

Øvrige småtterier

Endelig har jeg også en række små programmer installeret, som gør livet lidt længere.

  • ClipMenu – gemmer en historik over tekst, billeder, mm., jeg kopierer, så jeg kan fx. indsætte den forrige tekst-bid, jeg kopierede ud af et dokument.
  • Devon WordServices – installerer en række funktioner i menuen på tværs af alle programmer (Programnavn > Tjenester), som konverterer tekst. Fx tekst “Hvor Alting Er Skrevet Med Store Begyndelsesbogstaver” til “Hvor alting er skrevet med store begyndelsesbogstaver. Der er også en statistik-funktion, så jeg let kan tjekke antal ord, tegn, mm. i ethvert program.
  • Alfred – er en søgefunktion, der erstatter det indbyggede Spotlight. Det kan alt muligt, Spotlight ikke kan, bl.a. har jeg installeret et Zotero-søgeplugin, så jeg ikke behøver åbne Zotero for at finde en litteraturhenvisning.
  • F.lux – skruer ned for det blå lys ved solnedgang, så det biologiske ur ikke bliver forstyrret op til sengetid, hvis jeg arbejder sent. I øvrigt skal jeg helst slutte et par timer før sengetid, så sover jeg bedre. Med den næste version af Mac OS X er den funktion indbygget i systemet.
  • SelfControl – slukker for udvalgte websites, fx facebook og Twitter, i et tidsrum, jeg selv bestemmer. Praktisk, hvis man når jeg har tendens til digitale overspringshandlinger og SKAL skrive noget færdigt.
  • Derudover er jeg heftig bruger af Apples Keynote til præsentationer, og bruger også tit Apple Pages til at skrive mindre tekster.

Det var en kort oversigt over, hvordan jeg arbejder. Naturligvis går det ikke altid sådan. Nogle gange skriver jeg bare i Word, fx hvis jeg arbejder videre på et dokument, jeg modtager fra andre.

– Hvordan arbejder du?